måndag 23 januari 2012

Bokcirkel: sista kapitlet

Här kommer så sista delen av pågående bokcirkel. Vi har tillsammans läst "Jaget och Missbrukaren - hur en mussbrukarpersonlighet uppstår. Hur ett tillfrisknande kan äga rum" av Craig Nakken.

Sista kapitlet börjar med raderna: "En del säger att missbrukare är självcentrerade. Det håller jag absolut inte med om. Däremot är missbrukare Missbrukarecentrerade på Jagets bekostnad." vidare skriver Nakken "Vägen till tillfrisknande går genom en Jag-förnyelse. För att vi ska tillfriskna måste ett nytt engagemang i Jaget komma till stånd. Med andra ord: Jaget måste bli viktigt igen".

"En aktiv missbrukare har en relation mellan Jaget och Missbrukaren. Den tillfrisknande missbrukaren har en relation mellan Jaget och andra".

Kapitlet pratar på ett för mig nytt nyanserat sätt om ärlighet och trygghet. Hur det kommer sig att det är basala grundstenar för tillfrisknande. Att det annars inte går. Ärlig mot mig själv, i en trygg miljö. "Tillfrisknande missbrukare skapar denna trygghet genom att ärligt och uppriktigt erkänna den fara de lever med." Vi lever med en konstant fara. Jag skrev det för några dagar sedan; Det går inte att övervinna sjukdomen, det handlar om att kapitulera inför den och med rätt hjälp leva en dag i taget i balans och tillfrisknande.

Kapitlet pratar också om vikten av tillit i relationer, att utveckla naturligt trygga relationer. "Om en relation inte baserar sig på tillit blir den en kamp." Nakken understryker också vikten av att erkänna och verkligen acceptera sin sjukdom. Det är grunden, det är absolut nödvändigt för att kunna tillfriskna. Det handlar också om att missbrukaren behöver ta de två nämnda stegen för att bli trovärdig inför andra.

Nakken pratar också om andighet och tron på en högre makt. Denna del av tolvstegsprogrammet är svårtillgänglig till en början för en del personer. Det kan bero på egna negativa religösa erfarenheter från tidigare i livet, men också total avsaknad av andlighet eller andliga preferenser i uppväxten. Andlighet i tolvstegsprogrammet handlar kort och gott om livsglädje. En del formulerar det som "där min kontroll slutar och något annat börjar". Alltså allt det där jag inte kan styra över. Men som sagt, också livsglädje, det som ger energi och lugn och ro i själen. En del kopplar ihop det med en redan existerande gudstro. Men tolvstegsprogrammet är religiöst (och politiskt) obundet och du definierar själv hur din andlighet ser ut.

Läkningsprocessen beskrivs genom tillfrisknande i tolvstegsprogram/självhjälpsgrupper. Där ärligheten är ledstjärnan. "Långsamt inleder tillfrisknande missbrukare relationer som grundar sig på att hjälpa andra istället för att utnyttja dem." Nakken beskriver också att det tar tid för en missbrukares familj att verkligen tro på att det ska fungera. Tidigare negativa erfarenheter finns tydligt i minnet. "Ge familjen tid - de behöver det."

Sedan kommer ett passage som heter "Tillfrisknande genom att respektera missbruket" Två sammanfattande meningar är "Det påstås att en god general må hata fienden men alltid hysa en djup respekt för den. Genom att om och om igen berätta sin historia och lyssna på andra, skaffar sig missbrukaren respekt för missbruket."

"Att övervaka den inre missbrukaren" är oerhört intressant. "Det är viktigt att övervaka sin missbrukare under hela tillfrisknandet (alltså varje dag, hela livet). Den inre missbrukaren kommer att leta efter andra objekt eller händelser för att skapa en ny missbruksrelation. - Tillfrisknande alkoholister kan efter två eller tre år upptäcka att de har tjugofem, trettio kilos övervikt. - Tillfrisknande sexmissbrukare börjar dricka eller bevistar hästkapplöpningar ofta. -Spelmissbrukare börjar ta ett par drinkar när de spelar."

"Tillfrisknande handlar i första hand om att lära känna sin missbrukarpersonlighet och vidta nödvändiga mått och steg för att göra sig av med de attityder, åsikter, värderingar och beteenden som hör missbruket till."

Sedan följer ett antal passage med praktiska råd i att hantera tillfrisknande löpande över tid. Alla är bra och det är för många för att skriva in här. (Du som inte läst boken - köp och läs!)

Boken avslutas med "Jag ger dig livet. Jag ger dig döden. Välj livet. Detta är vad tillfrisknande från missbruk i grunden handlar om."

Vad tycker du?

2 kommentarer:

Anette sa...

Tillfrisknande från missbruk:
JAG MÅSTE BLI VIKTIG IGEN.
jag har också behov.

ATT SÄNKA FARTEN TILL EN MÄNNSKLIG NIVÅ ÄR OCKSÅ NÖDVÄNDIG. FÖRSÖK ATT SOM FOTGÄNGARE PRATA MED NÅGON SOM KÖR BIL I 100 KM/TIMMEN.
det har jag säkert gjort, men allt ska ju gå så snabbt idag. ska man strunta i det och göra allt i ett lugnare tempo.

BEMÖT DIG SJÄLV OCH ANDRA MED RESPEKT.
att jag inte respekterat mig själv det vet jag nu. min man har varit sjuk i en vecka nu, och jag bestämde mig mera för att observera mitt beteende och mina känslor inför det. jag har alltid haft svårt för att någon annan är sjuk, jag känner mig väldigt generad och olustig. försökte denna gång ta hand om han med att lägga min ribba för vad jag känner mig bekväm i. att koka honugsvatten typ,även där känner jag mig generad.

VISSA MÄNNISKOR HAR EN ALLT FÖR STRÄNG DEFINATION AV AVHÅLLSAMHET. SOM OM DE VILL STRAFFA SIG SJÄLVA- NÅGOT SOM KAN BERO PÅ SKAM.
jag har nu varit totalt avhållsam från kolhydrater i 2 månader. och trodde att vid den här tiden skulle jag vara fri och lycklig. men är rätt låg, och jag vill inte börja äta tex en frukt. jag kanske tappar kontrollen, livrädd för det. och läste fettskräm rätt nyligen och efter det slutade jag med mina insulinsprutor och det funkar så länge jag inte äter kohydrater. men det är här man nog får tänka på att det tar tid samtidigt får jag hitta andra vägar att belöna mig. som i veckan ska jag gå på museum med familjen. inte lika spännande som (godis) men kanske kan bli.

Tack för en givande bokcirkel jag ser fram emot nästa har fått hem boken som nu ligger och väntar.

Gunilla Sunnros sa...

ANETTE - tack för att du delar med dig, verkligen. Två månaders abstinens från socker - grattis! Jag hoppas att du förutom kosten framför allt tillfrisknar i gemenskap (typ tolvstegsprogram). Kosten är ett verktyg, men räcker inte. hejar på dig! kram G