fredag 30 december 2011

Bokcirkeln: Kapitel 4

Näst sista kapitlet i boken "Jaget och Missbrukaren - hur en missbrukarpersonlighet uppstår, hur ett tillfrisknande kan äga rum" av Craig Nakken heter "Familj och missbruk".

Craig skriver "Jag vill påminna läsaren om att jag i den här delen av boken inte beskriver orsaker till missbruk. Jag har försökt beskriva de familjetyper där familjemedlemmar verkar ha en högre missbruksfrekvens." Och det är viktigt att ha med sig vid läsning av kapitlet.

Nakken beskriver i början familjen likt en miljö. En förorenad miljö kan påverka en person som har problem med andningen exempelvis. Nivån av föroreningar kan göra en person mera mottaglig för sjukdomar. Att leva i ett område med extremt höga halter av föroreningar ökar risken för att utveckla sjukdom i andningsorganen. Risken ökar ju längre tid du lever i en förorenad miljö. På samma sätt är familjens och samhällets inflytande. "Vårt samhälle värnar om vissa attityder, värderingar, åsikter och beteenden, vilka kan driva en person med missbrukstendenser till missbruk. Samma sak gäller familjen. Det finns vissa "förorenade" attityder, värderingar, åsikter och beteenden som en del familjer hänger sig åt, och som kommer att driva dess medlemmar till missbruk eller medberoende."

Sedan beskriver Nakken olika förorenade familjesituationer:
- Att ha föräldrar som lider av missbruk
- Känslomässig instabilitet
- Att växa upp med övergrepp
- Att växa upp i en försumlig familj
- Familjer med skamkänslor
- Inkonsekventa familjer
- Dödsfall inom familjen

Att ha föräldrar som lider av missbruk
"Om du har vuxit upp i en familj fär ena föräldern var missbrukare, finns en viss sannolikhet att du kommer att utveckla ett missbruk själv. Om båda dina föräldrar var missbrukare ökar risken avsevärt."
Nakken beskriver också förhållandet mellan missbrukaren och den medberoende. "De har båda blivit beroende av en illusion. Missbrukare är beroende av illusionen att de kan fly från familjens smärta genom ett objekt eller en händelse; medberoende tror på illusionen att de kan avlägsna smärtan om de kan förmå missbrukaren att sluta med sitt utagerande. Det finns också en risk att båda parter så småningom blir beroende av varandra. När barn från en sådan familj står i begrepp att bilda egen familj, är det vanligt att de hamnar i en likadan situation. En medberoende gifter sig med en missbrukare. En missbrukare gifter sig med en medberoende."

Känslomässig instabilitet
"På morgonen kan allt vara underbart, medan kvällen förmörkas av en stark förtvivlan. Eller också kan det vara stunder av så mycket kärlek att den nästan kväver familjemedlemmarna, när föräldrarna försöker gottgöra sitt beteende från föregående kväll." "Barn som kommer från missbrukarfamiljer indrar ovta var de står i förhållande till andra. (...) De kan bli beroende av andra objekt eller händelser än de som der as missbrukande föräldrar var beroende av, därför att de kommer att göra allt för att inte bli lika sina föräldrar. Barnet till en alkoholist dricker inte utan utvecklar istället ett matmissbruk" (exempelvis)

"Här är du, omgiven av vansinne, och dessutom får du lära dig att ljuga och säga att problemet inte existerar. Att ljuga är att öppet förneka verkligheten. Du frågar: "Varför är pappa så arg och skriker på oss?" Man säger till dig: "Pappa har haft en besvärlig dag på jobbet." Sanningen är att pappa är full. Snart säger några vänner: "Det måste vara svårt för dig när din pappa är på det där viset." Du avvärjer deras oro och berättar för dem hur pappa vantrivs på arbetet och att om han bara kunde få ett annat arbete så skulle allt bli som vanligt."

Att växa upp med övergrepp
"Alla barn som växer upp i ett missbrukssystem växer upp med övergrepp. Missbruk är en form av övergrepp på barn, eftersom det hämmar dem i deras utveckling. Missbrukarens behov kommer före barnets utvecklingsbehov."
Nakken fortsätter att beskriva hur personligheten hos barn som utsätts för övergrepp påverkas och hur utvecklingen rubbas. "Din mänsklighet förnekas". "Du får lära dig att ditt Jag inte räknas. med tiden kommer du att utveckla svag självkänsla och dåligt självförtroende."

"Missbruk innebär störning i impulskontrollen." (...) "När du ser dina föräldrar slå, skrika, eller sexuellt förgripa sig på andra för att hantera sin egen emotionella stress, lär du dig att vara odisciplinerad vad gäller dina egna emotionella impulser. Du lär dig att vara reaktiv; du går igenom livet inte med en känsla av stabilitet utan en känsla av att vänta på att något ska hända som du kan reagera på. " (...) "Vi utvecklar tillit inom våra familjer - om du växer upp i en familj där du upplever den största faran i hemmet, vart ska du då utveckla tillit?"

Att växa upp i en försumlig familj
"Missbrukaren ger ofta ett intryck av självsäkerhet och kaxighet. Den som växer upp i ett försumligt hem är mycket mottaglig för dessa falska känslor, och blir väldigt deprimerad så snart utagerandet är över och passiviteten återkommer."

Familjer med skamkänslor
"Det finns familjer med ogillande miner och där man får genomlida långa dagar av absolut tystnad på grund av olämpligt beteende. (...) Det finns familjer där barnen aldrig känner sig trygga. (...) En viktig biprodukt till missbruk är skam, en annan biprodukt är att inte ta ansvar för ens handlande och attityder. (...) Familjemedlemmarna får lära sig att inte bli sårbara eftersom sårbarheten öppnar för angrepp. (...) Människor som uppfostras i den här sortens familj vill sitta med ryggen mot väggen på en restaurang - bara då känner de sig helt säkra. (...) Barn i familjer med skamkänslor tror ofta att de är dåliga människor och att de är ansvariga för sina föräldrars olycka.

Inkonsekventa familjer
"Barn behöver stabilitet i sina liv. I känslomässigt inkonsekventa familjer berövas barnen möjligheten till en stabil relation. (...) Inkonsekventa föräldrar säger ofta till sina barn att deras beteende är normalt och att resten av världen är galen."

Vad tycker du som läst kapitel 4?

7 kommentarer:

Anonym sa...

Jag läser och gråter. Jag förstår bättre hur allt hänger ihop. Känner igen mig i skam-familjen. 100%.

Gunilla Sunnros sa...

ANONYM - tack för att du delar med dig. Det finns vägar ut. Tipsar om tolvstegsgemenskap om du inte redan finns med i någon. kramar G

My sa...

Känner igen mig i medberoende-teorierna, att sopa över, låtsas som att det inte finns, förneka och vilka typer av missbrukare det finns. Mycket bra kapitel! Denna bok har jag läst i utbildningen, mycket bra att fundera på. Hänger gärna med fortsättningsvis i denna blogg.

Gunilla Sunnros sa...

MY - välkommen till bloggen! Och tack för dina kommentarer. Ja, det är verkligen en viktig bok, jag har lärt mig massor.

Anette sa...

Familj och missbruk.
Barnet till en alkolist dricker inte utan utvecklar istället ett matmissbruk. "stämmer-skönt att få veta det"
En känsla blir starkare när allt omkring en fungerar bra. de är säkra på att en katastrof kommer att inträffa. "Så enkelt jag skulle fått hjälp om de jag träffat´hade haft kunskapen- Det är mycket här som jag känner mig fel. Jag orkar inte ens försöka för det kommer ju komma en katastrof"
Att ta ansvar"om jag hade fått ta mera ansvar som barn då hade mycket varit lättare i dag, kanske"

Bokcirkeln är inte bara bra den är så nyttig för mig iaf.

Smith sa...

Jag gjorde som "Anonym"; läste och grät och kände igen min uppväxtfamilj som en familj med skamkänslor. Undrar hur mycket av det jag har fört över till min egen familj och mina barn.

Jag tycker som Anette att boken är nyttig och ger mig mycket att bygga vidare på när det gäller både sockret och andra förhållningssätt och relationer. Tack för bokcirkeln Gunilla!

Gunilla Sunnros sa...

ANETTE - tack för att du delar med dig.

SMITH - tack för dina rader.

kram till er båda.