torsdag 17 februari 2011

Ärlighet - ett svårt men oerhört effektivt verktyg

Ordspråket "Ärlighet varar längst" må vara slitet och gammalt, men det innehåller en hel del substans och är en guldgruva för oss som är beroende.
Ärlighet är en personlig egenskap. En ärlig person är en person med en stark benägenhet att berätta sanningen. Ärlighet betraktas av många som en moraliskt eftertraktansvärd egenskap, en dygd. (Enligt wikipedia) .
Varar. Består. Finns kvar länge. Ständigt förekommande. Pågående. Något som är att lita på.
Längst. Det mest uthålliga. Det som segrar. Det som når ny mark där ingen annan varit.
"...en stark benägenhet att berätta sanningen". Det är inte kravfullt, det är en benägenhet. Att vilja berätta sanningen, att vilja ställa allt till rätta igen. Att ha en inre drivkraft att reparera eventuella skador, eller att försöka förebygga sådant som jag ser är på gång som kan vara negativt för någon annan, eller för mig själv.
Ärligheten är både yttre och inre. Den riktas mot min omgivning, men måste också riktas inåt, in i mitt eget hjärta och förstånd. Ärligheten måste bo in sig i mig själv innan den kan fungera utåt. Jag måste göra en ärlig inventering av mitt eget liv, och systematiskt arbeta igenom det som kommer fram. Den inventeringen innefattar alltid en yttre ärlighet, att prata med människor omkring mig som jag som en effekt av mitt beroende har skadat på olika sätt. Först när jag ber om förlåt, och lyfter fram skammen till ytan, kan jag lägga den bakom mig och vara fri. Så länge det inte sker på bekostnad av personens egen trygghet (genom att exempelvis berätta saker som kan skada personen) så är det en väg mot fortsatt tillfrisknande och stabilisering av beroendesjukdomen.

Det är en pågående process. De som lever närmast oss blir naturliga ärlighets-mottagare. Min man är den som får veta mest. Men det har alltid, varje gång, börjat med att jag själv förlikat mig med tanken, att jag är ärlig med mig själv och inser att jag varit eller är inne på fel spår, och jag måste byta spår, snabbt.

Ärlighet är motsatsen till egoism, livgivande istället för destruktivt.

Inga kommentarer: