måndag 14 januari 2013

En livsviktig lista

Hjärnfonden med Stefan Sandberg i spetsen har skapat en namninsamling med uppmaningen:
TA SOCKERBEROENDE PÅ ALLVAR.

Insamlingen riktar sig till Gunnar Sandberg, Socialdemokratisk riksdagsledamot.

Om du håller med om nedanstående - klicka här för att skriva på, och sprid till din omgivning. 

"Sockerberoende är något som plågar tusentals människor i Sverige idag, men knappt någon hjälp finns att få då sockerberoende ännu inte har erkänts som diagnos. Detta betyder i praktiken att de som söker hjälp får ta pengar ur sin egen ficka. Dom kliniska fallen ökar och det gör även det vetenskapliga underlaget för att sockerberoende existerar, så nu tycker vi att det är dags för regeringen att ta sitt ansvar, därför vill vi att regeringen ger i uppdrag åt Socialstyrelsen att:
* sammanställa olika former av nationella- och internationella vetenskapliga arbeten inom ämnesområdet sockerberoende.
* skicka det färdiga bearbetade förslaget till en nordisk klassifikationsgrupp och därefter till WHO för slutgiltigt beslut om Sockerberoende skall erkännas som diagnos och därmed automatiskt införlivas i ICD-10."

Jag tycker att det här är ett bra initiativ - det är dags att en diagnos kommer till stånd.