måndag 10 oktober 2011

Sockerberoende är inget nytt påfund


Fick tips om den här videon igår (tack Kenny Lundberg) där Jack Lalanne notivationstalar om beroende back in the days.

Francois Henri "Jack" LaLanne (1914-2011) var en amerikansk fitness-, motions-, näringsexpert och motivationstalare som ibland kallas "The Godfather of fitness" och "The First Fitness Superhero". Han beskrev sig själv som sockerberoende och "junk food junkie" till han blev 15 år. Han hade dessutom beteendeproblem, men gjorde en livsomvändning efter att ha lyssnat till en föreläsning av Paul Bragg, en välkänd näringsföreläsare. Under Jacks karriär levde han med övertygelsen om att landets totala hälsa berodde på hälsan av dess befolkning. Han skrev bland annat att "physical culture and nutrition - is the salvation of America".

Ibland finns det tendenser att media blåser upp "nya metoder", "den senaste dieten" och så vidare. Som om det vore banbrytande ny information och något obeprövat. Ibland på gränsen till spektakulärt. Sockerberoende har med all säkerhet funnits sedan sockret blev tillgängligt för allmänheten.

www.populärhistoria.se skriver så här i artikeln "Statussymbol som blev hälsoproblem":
"Ännu på 1500-talet var socker synnerligen exklusivt och dyrt. Det dröjde till 1600-talet innan det, som vi nu skall se, blev en konsumtionsprodukt värd namnet och till 1800- och 1900-talen innan det hamnade i var svensk mans och kvinnas mun. Därefter spred sig den nya produkten snabbt till allehanda receptböcker, något som visade sig vara förödande för den äldre sötningskulturen. I takt med att sockret segrade kom många gamla honungsbaserade recept att förändras eller glömmas bort i egenskap av ofrivilliga offer för sockerrevolutionens giljotin."
(...)
"Sockerrevolutionen under 1600- och 1700-talen var emellertid bara den första av två markanta expansionsfaser. Under 1800- och 1900-talen kom nästa. Nu ökade mängden lättillgängligt och inte minst billigt socker ännu mer än tidigare. Inte bara borgare utan även vanliga arbetare och bönder kunde från och med nu köpa varan och inkludera den i mathåll-ningen. En bidragande orsak var att produktionen av socker ur sockerrör kompletterades med odling av sockerbetor."

Läs gärna hela artikeln. Den är ytterst intressant.

Inga kommentarer: