måndag 27 december 2010

Skatt på socker och läsk - lär av Finland

Finland gör det från årsskiftet. De beskattar större delen av alla sockerprodukter och de höjer även den befintliga skatten på läsk. Flera andra länder i väst går i samma tankar. Sverige borde ta efter grannen i öst och utveckla det arbetet de påbörjat. De beskattar nämligen inte rakt över kedjan av sockerprodukter, vilket vissa företag i Finland motsätter sig. En skatt på socker och läsk i Sverige skulle framför allt innebära ett uppvaknande och förhoppningsvis en fingervisning om att socker är skadligt. Precis som märkningen av sockerprodukter behöver komma tillstånd likt tobaksmärkningen, behöver skatten komma till för att försvåra konsumtionen och öka medvetandet.

Inga kommentarer: